Begivenheder

<< Juni 2019 >>
Ma Ti On To Fr L S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Log ind

Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.

Regler og retningslinier

Velkommen til Kajakklubbens Skjolds samling af regler og retningslinier. Den herværende samling blev redigeret på bestyrelsesmødet den 9. september 2010. Regelsamlingen opdateres løbende. For at regelsamlingen kan blive korrekt og fuldstændig, er det vigtigt, at I reagerer, hvis I finder fejl og mangler. Du bedes derfor henvende dig til bestyrelsen med forslag til rettelser og forbedringer.

På bestyrelsens vegne 9. september 2010 Formand Gitte Dahm.

A B C E F G H I K L M N O P R S T V Ø Å

Alkohol.
Der må under ingen omstændigheder ros kajak efter indtagelse af alkohol. Alkohol må, af hensyn til indbrud, ikke opbevares i klubbens lokaler når klubben ikke benyttes. Se også under fester.

Begyndere.
Begyndere må kun ro i følge med instruktører. Begyndere kan deltage i ture, hvis der er ledsagende instruktører. Det er muligt for andre medlemmer end instruktørerne at ledsage nybegyndere. Dette kræver dog en tilladelse fra et bestyrelsesmedlem. Desuden gælder at svømme-, kæntrings-, entrings- og makkerhjælpsprøve skal være aflagt samt roet 75 km og deltagelse i Handicap 2 gange. Der kan af bestyrelsen dispenseres, hvis vejrliget har umuliggjort prøveaflæggelserne. I det tilfælde må prøverne om muligt, aflægges ved ankomsten til turmålet. Se mere om begynderinstruktion på hjemmesiden under ”Vedtægter mv.”.

Brabrand.
For at benytte Brabrand Rostadion, skal man først gennemlæse retningslinierne for benyttelse af rostadion (se hjemmesiden). Brabrand har eget nøglesystem og oplysninger om nøgler fås ved henvendelse til bestyrelsen. En nøgle koster kr. 100,- samt en årlig afgift ligeledes på kr. 100,-. På Brabrand Rostadion må man benytte de kajakker, der er mærket med grønt (tilhører ÅKS), hvis man ikke selv medbringer materiel. Ved anvendelse af faciliteterne på rostadion kan det kræves at man deltager i arbejdsdagene.

Bugten.
Se Skødshoved

Børn og unge.
Børn og unge under 18 år kan ro på klubbens ungdomshold eller de kan ro sammen med deres forældre, hvis forældrene er erfarne roere. Normalt tager bestyrelsen stilling til i hvilket omfang forældre må tage deres børn med ud.

Bådpladser.
Medlemmer med private kajakker kan af bestyrelsen tildeles en plads til denne. Optagelse af en bådplads kan kun ske ved aftale med bestyrelsen. Bestyrelsen kan i tilfælde af pladsmangel, kræve kajakken fjernet fra klubben, såfremt medlemmet ror under 150 km årligt. Se også vedtægternes § 2, og under toere.

Cockpitovertræk.
Cockpitovertræk må kun benyttes af medlemmer, der HAR aflagt kæntringsprøve. Cockpitovertræk skal altid medbringes i kajakken, undtaget kortbanestævner.

Egå Marina.
Se Havn.

El & varme.
Klubbens varme- og elsystemer må kun reguleres af en af bestyrelsen udpeget varmemester. Det er alle medlemmer pålagt at spare på elektriciteten. Det vil blandt andet sige, at alt lys, kaffemaskine med mere skal slukkes, når klubben forlades. Varmen i værkstedet må reguleres af brugerne og skal afbrydes, når lokalet forlades. Se også under vandforbrug.

Entring. Se Prøver. Af hensyn til materiellet er det kun tilladt at øve entringer i den kajak der er udpeget til formålet.

Fester.
Det er ikke tilladt at holde private fester i klubbens lokaler. Ved klubfester og klubarrangementer påhviler det arrangørerne at stå for eller at organisere rengøring og oprydning, både inde og ude. Se også under alkohol.

Firerkajakken.
Se K4.

"Gule kajakker".
Se Mærkede kajakker.

Gæstemedlemskab.
Gæstemedlemskab er for ét år af gangen. Man søger hvert år om gæstemedlemskab hos klubbens bestyrelse. Man får en nøgle og kan benytte klubbens faciliteter.

Gæstemedlemskabet omfatter ikke:
- stemmeret på generalforsamlingen
- deltagelse i klubbens ture med Skjolds materiel
- deltagelse i stævner for Skjold
- frironing af nye medlemmer
- deltagelse i kurser som er betalt af Skjold

Havn.
Det er ikke tilladt at ro forbi Århus Havn. Der må højest ros langs molen til havneindløbet kan ses. Det indskærpes at passe på færgebølgerne. I Egå Marina må kun benyttes indsejlingen for småbåde. Det er tilladt at ro ind i det første havnebassin, hvor HEI har klubhus mens det ikke er tilladt at ro ind i bunden af marinaen. Tag altid hensyn til andre bådtyper ved at holde til højre i din egen retning eller alternativt ind til siden.

Hjemmeside.
www.kajakklubben-skjold.dk administreres af en af bestyrelsen udpeget person. Webmasteren sikrer at hjemmesiden er ajourført og brugervenlig. Webmasteren her ret til at afvise indhold til hjemmesiden, der er ulovligt eller kan være stødende. Alle medlemmer har mulighed for at få et login til siden. Alle medlemmer opfordres til at bruge siden aktivt til informationer, der har med kajakaktiviteter at gøre.

Instruktører.
Hvis man fungeret som hjælpeinstruktør i mindst et forløb (enten på et begynderhold eller en sæson hos børne- og ungdomsroere) opnår man status af instruktør. Desuden skal man kunne sidde i en tracer og af bestyrelsen skønnes til at være en erfaren roer. Som instruktør har du lov til at ro folk fri alene, efter aftale med bestyrelsen.

K2.
I sjældne tilfælde vil det være muligt at huse private toere i klubben. Dette kan kun ske ved en forudgående aftale med bestyrelsen. Med henvisning til vedtægternes § 2, kan klubben forlange private kajakker fjernet i tilfælde af pladsmangel.

K4.
Mindst én roer på turen skal have roet i båden tidligere. Man skal altid ro med cocpitovertræk. Kajakken må ikke entres.

Kajakker ud af klubben.
Alene på tur eller på en ikke annonceret tur
- klubkajakker kan medtages på ture af én dags varighed
- klubkajakker på ture af flere dages varighed kan medtages med tilladelse fra bestyrelsen

Fællesture som er opslået
- klubkajakker må benyttes uanset turens varighed

Stævner og løb
- klubkajakker må benyttes til stævner og løb. Kajakken må desuden reserveres et døgn før for at sikre dens tilstand

Kajak med på ferie
Se Leje af kajak

Kaproning.
Ved deltagelse i kaproningsstævner betaler klubben startpenge, der betales dog kun delvis for deltagelse i TDG. Hvis en deltager uden gyldig grund melder fra stævnet, må vedkommende selv betale. Der betales ikke kørselspenge ved kaproningsarrangementer.

Kilometerstatistik.
Klubbens km-system skal ALTID føres før og efter roning.

Klubblad.
Der udgives pt. intet klubblad.

Kontingent.
Det årlige kontingent og gebyr er fastsat af generalforsamlingen.
Se også under restance.

Kørselspenge.
På klubture godtgøres udgifter til bilkørsel som følger: 3 kr. pr. km. dog 4 kr. pr. km. for kørsel med trailer eller minibus. Det forventes, at bilerne er fyldt med max antal kajakker samt max antal personer. Turudvalget opkræver og fordeler kørselspenge.

Leje af kajak.
Bestyrelsen udpeger hvert år et antal kajakker, der kan lejes af medlemmerne og tages med ud af klubben. Det koster 50 kr. per dag eller 200 kr. per uge.

Makkerhjælp.
Se Prøver

Medlemsmøde.
Såfremt mindst 10 medlemmer ønsker det, kan de ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen få afholdt medlemsmøde. Herudover kan bestyrelsen afholde medlemsmøder.

Motionsrum.
Klubbens motionsrum må benyttes af alle aktive medlemmer. Det er alle brugerne pålagt at holde den pæneste orden.

Mærkede kajakker.
Bestyrelsen har mærket et antal kajakker med gul tape. Disse kajakker er enten nye eller særligt skrøbelige, og bør derfor ikke benyttes af begyndere. Reglerne er følgende:
- Du må ikke benytte mærkede kajakker det første år, du ror kajak.
- Før du benytter mærkede kajakker, skal du mindst have roet 200 km.
- Endvidere indskærpes det, at man ved øvning i en sværere bådtype, skal vælge en ikke-mærket kajak.
- Desuden er det ikke tilladt at øve makkerhjælp og lignende i disse kajakker.

Mørke- og natroning.
Roning i mørke er tilladt. Dog skal vejrliget være gunstigt, og det er et krav at roeren medbringer en lygte til at signalere med, hvis man møder andre både/skibe.
Redningsvest SKAL bæres ved roning i mørke.

Nøgler.
Frigivne roere kan få egen nøgle til klubben hos nøglebestyreren. Der betales et depositum på kr. 100.

Overflyttere.
Er man friroet i tur- eller kapkajak (ikke havkajak) fra en anden DKF klub med ønske om at blive medlem i Skjold, kan det ske ved at fremvise et bevis fra den tidligere klub, ro en tur med en af bestyrelsen udpeget person samt gennemføre eventuelle manglende prøver. Havkajakroere indgår i et almindeligt instruktionsforløb.

Overtræk.
Se Cockpitovertræk.

Passive medlemmer.
Passive medlemmer kan deltage i møder men har ingen stemmeret. Passive medlemmer kan ikke deltage i roaktiviteter, benytte motionsrum samt omklædningsfaciliteter. Passive medlemmer modtager klubblad. Passive medlemmer må deltage i vinterens svømning.

Pokaler.
Hvert år til generalforsamlingen uddeles en række evigt vandrende pokaler indenfor følgende klasser: Handicap for flest point: Herre, damer og ungdom. Flest kilometer: Herre Senior & Junior, Dame senior, Herre Ungdom (Under 16 år), Ælling (under 14), Dame Ungdom & Junior (under 18 år) og Begyndere (1.års). Vinderen i hver klasse modtager endvidere en statuette til evigt eje. De to herrer og de to damer, der hvert år ror flest kilometer, får deres navn samt antallet af kilometer, præget i en plade, der ophænges på den dertil indrettede pagaj, i klubben.

Polterabend.
Det er ikke tilladt at holde polterabend i klubben.

Private bådpladser.
Se Bådpladser.

Protokol.
Se Kilometerstatistik.

Prøver.
Svømmeprøver – i svømmehal (600 m) og i havet (300 m). Alternativt 600m i havet. Makkerhjælp.
Kæntringsprøve.
Entringsprøve.
”Vælteprøve” – foretages med overtræk (primært ungdom).
Prøver taget i neoprendragt godkendes ikke, dog undtaget "vælteprøven".

Prøvetur.
Kun instruktører må give prøvetur efter aftale med bestyrelsen.

Redningsveste.
Alle ikke-frigivne roere skal bære vest. Alle roere skal bære vest i vinterhalvåret. Vest skal benyttes ved roning i mørke. Desuden skal der roes med vest ved handicapløbet, hvis tidtageren kræver dette. Det anbefales at benytte vest i hårdt vejr. Vest skal benyttes ved krydsning af Bugten eller ved lignende ture. Der henvises til vedtægternes § 14 stk. F & J.

Rengøring og vedligeholdelse.
Bestyrelsen ansætter personale til vedligeholdende rengøring. I sommerhalvåret rengøres der ugentligt mens der i vinterhalvåret rengøres hver anden uge. Hvert år arrangerer bestyrelsen arbejdsdage. På disse dage udføres diverse rengørings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejde. På disse dage er det ikke tilladt at ro, før alle er færdige med arbejdet.

Reparationer.
Se Værksted.

Restance.
Hvis medlemmer er i restance og ikke betaler ved rykkerskrivelser, kan kassereren udmelde de pågældende af klubben. Ved rykkerskrivelser tillægges kontingentet et gebyr for administration og porto. Se også under kontingent, og under vedtægternes § 5, 6 og 7.

Rokarantæne.
Bestyrelsen kan i tilfælde af medlemmers brud på retningslinier og love, udstede rokarantæne og fratage medlemmernes nøgler. Bestyrelsen fastsætter varigheden af denne straf.

Roprotokol.
Se Kilometerstatistik.

Salg af kajakker.
Ved salg af klubbens kajakker skal medlemmerne via opslag have tilbudet først. Dette kan enten foregå ved fast pris eller ved auktion. Bestyrelsen kan sælge kajakker med det krav, at de efter salget skal fjernes fra klubben.

Skabe.
De i omklædningen ophængte skabe er til brug for alle medlemmer. Det er ikke tilladt at okkupere et skab, hvis dette ikke er nødvendigt. Der må ikke være lås på et tomt skab. Medlemmerne sørger selv for en hængelås.

Skader på kajakker.
Det er ethvert medlem pålagt at sørge for udbedring af skader forvoldt på klubbens kajakker. Ved grov overlast på kajakkerne, henvises til vedtægternes § 15 stk. D. Reparationsudvalget har til opgave at hjælpe medlemmer med at udbedre skader, vedligeholde materiellet, samt at holde klubbens værksted forsynet med de nødvendige materialer Se også under værksted.

Skoleklasser.
Det er muligt for skoleklasser og lignende grupper at prøve at ro kajak. Et arrangement af denne art må kun finde sted efter aftale med bestyrelsen eller en særligt udpeget ansvarlig. For denne ydelse betales 50 kr. pr. person og altid mindst for 8 personer.

Skødshoved.
Det er kun tilladt at krydse bugten med bestyrelsens tilladelse. Der skal altid bæres vest. Turen må aldrig foretages alene, og altid kun i godt vejr. Som udgangspunkt skal benyttes turbåd.

Spiritus.
Se Alkohol.

Styrketræning.
Se Motionsrum.

Telefon.
Klubbens telefon er til nødopkald og til indgående samtaler. Private samtaler henvises til medlemmernes mobiltelefoner.

Toere.
Se K2.

Trailer.
Klubbens trailere må benyttes til ture efter aftale med bestyrelsen. Det er enhver bruger pålagt at aflevere traileren i pæneste stand, og er der fejl og mangler bedes dette meddelt bestyrelsen.

Transport.
Ved transport af kajakker på biler skal kajakken være forsvarligt fastspændt i kajakstativer.

Vandforbrug.
Det er alle medlemmer pålagt at spare på vandet. Dette betyder korte bade. Kajakkerne skal kun skylles, hvis der er sand, mudder el.lign. på dem. En ren kajak behøver ikke blive skyllet. Vandtrykket må kun reguleres af varmemesteren. Se el og varme.

Varme & el.
Se El & varme samt Vandforbrug.

Vinterroning.
Mellem den 1. oktober og den 30. april skal alle klubmedlemmer bære vest. Medlemmer, der er friroet om sommeren, må kun ro mellem Den Permanente og stenene (Vejlby Hage) med mindre de følges med en instruktør. Der henvises i øvrigt til vedtægternes § 14 stk. J samt siden om vinterroning.

Værksted.
Kun medlemmer over 18 år må arbejde med organiske opløsningsmidler, samt udføre slibearbejder i epoxy og polyester el.lign. materialer. Det understreges, at klubbens materialer kun må benyttes til reparation af private kajakker ved små og ukostbare skader. Reparationsudvalget står for indkøb af materialer og værktøj. Værkstedet skal holdes pænt og ryddeligt, og må ikke benyttes til opbevaring af ikke-beskadigede kajakker.

Øse.
Alle kajakker, såvel private som klubkajakker, skal være forsynet med et øseredskab eller en pumpeanordning. Medlemmer er selv ansvarlige for at dette overholdes. Der skal være en øse pr. roer der er sæde til.

ÅKS.
Århus Kajak Samvirke. Se Brabrand.

Århus Havn.
Se Havn.
Siden dannet på 0.01 sekunder
15,123,920 Unikke besøg