ÅKS - Aarhus Kajak Samvirke

ÅKS er et forum for samarbejde mellem syv kajakklubber i Aarhus. 

ÅKS administrerer kajakmateriel på Brabrand Rostadion. Der ligger et antal fælles ÅKS-kajakker og -udstyr, som må bruges af alle klubmedlemmer. ÅKS administerer også Kajakhotel Åbrinken. Læs mere om Kajakhotel Åbrinken under “Aktiviteter”.

ÅKS organiserer en række stævner som fx Havneræs i starten af april, Paddle Battle Cup for børn og unge og Aarhus-mesterskaberne i kortbane og maraton.

Hver klub har 1-2 repræsentanter i samarbejdet, mens flere deltager når der afholdes løb og stævner.

ÅKS blev oprindeligt stiftet i 1975 af MKC, HEI, Skjold og Viking. I 2010 blev foreningen genetableret i den nuværende form. I 2017 blev Kano- og kajakklubben GoPaddle og Solbjerg Søsport optaget i ÅKS. Retningslinjerne for ÅKS kan læses her: ÅKS Retningslinier

Læs mere på ÅKS egen side: http://www.aarhuskajaksamvirke.dk/