Brabrand Rostadion

Skjolds medlemmer har mulighed for at bruge faciliteterne på Brabrand Rostadion.

For at få adgang til Rostadion skal man være friroet, og være sikker på at kunne klare sig hvis man vælter i søen eller åen.

En nøglebrik koster 150 kr. + en årlig afgift på 100 kr. til dækning af rengøring. To gange årligt – typisk april og oktober – bliver man indkaldt til arbejdsdag sammen med alle andre, der har nøgle til Rostadion.

For at få en nøglebrik skal man skrive til Morten Krogh Nielsen på morten@havrebakken.dk.

På Rostadion ligger en række både som tilhører ÅKS. Disse både ligger samlet, og er mærket med grønt i bageste ende af kajakken. Kajakkerne har forskellige sværhedsgrader. Der ligger også private kajakker på Rostadion, og man skal ro min. 500 km årligt for at komme i betragtning til en plads. Kajakpladserne administreres af ÅKS.


Morten Krogh Nielsen
Formand og Nøglemester
Brugerudvalget Århus Rostadion