Kontingent

Kontingentet er årligt og opkræves typisk i februar/marts måned. Ved tilmelding efter 1. august betales halvt kontingent.

Senior 1.300

Studerende 800

Junior (U15+) 700

Ungdom 500

Pensionist (67+) 850

Gæst 700

Passiv 100