Kontingent

Kontingentet er årligt og opkræves typisk i februar/marts måned. Ved tilmelding efter 1. august betales halvt kontingent.

Senior 1.400

Studerende 900

Junior og Ungdom 500

Pensionist (67+) 950

Gæst 800

Passiv 100