Om Skjold

Kajakklubben Skjold er en klub med en lang historie og en stærk tradition for, at klubbens medlemmer alle tager del i at klubben fungerer.

Skjold har en unik placering nær vand og strand, en solid bådpark og et veludstyret klubhus til fri anvendelse af klubbens mange aktive og engagerede medlemmer.

Klubben er åben over for, og støtter de initiativer medlemmerne tager. Klubben har fokus på, at tiltag kommer flest mulige medlemmer til gode. Det er centralt, at der er plads til alle og, at medlemmer viser hensyn til og opmærksomhed overfor hinanden i brugen af klubbens faciliteter. Klubben vægter en åben og fri dialog om klubbens aktiviteter, drift og udvikling.

Klubben har en række faste aktiviteter for medlemmer og en vision om at støtte medlemmerne i udvikling af deres rofærdigheder samt at støtte medlemmer, som har et ønske om at dyrke sporten på eliteplan. Det gælder såvel unge som ældre medlemmer.

Skjold er en sportsklub, hvor kajakroning i tur- og kapbåde udgør den centrale motionsaktivitet. Aktiviteterne rummer både struktureret træning, fælles ture med fælles oplevelser og deltagelse i konkurrencer.
Vi har ikke havkajak-aktiviteter.

I klubben vægter vi socialt samvær og ønsker, at klubben opleves som et hyggeligt og godt sted at være medlem.