Kajakhotel Åbrinken

ÅKS driver Kajakhotel Åbrinken, der ligger, hvor Aarhus Å løber under Søren Frichs Vej.

På kajakhotellet er der kajakker, pagajer og svømmevest, som alle kan benytte. Der er både tur- og kapkajakker. For at få adgang til containeren med de fælles kajakker kan man få skal man henvende sig til formanden.

Se mere om Kajakhotel Åbrinken.

NB: Pas på den tunge lås på containeren – at den ikke falder på jorden så nøglen bøjer eller knækker.