Handikapløb

Distancen er 5000 m med start- og mållinje lige ud for klubbens bro. Først ror man mod syd 625 m, omkring den orange bøje med hvid top, derefter 1250 m mod nord forbi klubbens bro, omkring den orange bøje med hvid top og tilbage forbi klubbens bro. Man ror i alt to omgange og over målstregen så tæt på klubbens bro at tidtageren kan læse nummeret.

Handicap roes fra første onsdag i maj til sidste onsdag i september. Første start er kl. 18.30, og første onsdag er der samlet start på dette tidspunkt. Aktuelt starttidspunkt udregnes efter gennemsnittet af årets 3 bedste tider. Der gives altid 5 point første gang man deltager. Herefter tildeles point som følger: 21 point for en 1. plads, 19 point for en 2. plads, 18 point for en 3. plads, 17 point for en 4. plads, osv. ned til 2 point. Der gives altid mindst 2 point for at gennemføre. Deltager man i K1 og K2 gives der 5 point for første deltagelse i hver klasse. I K2 tildeles begge roere samme antal point for et gennemført løb. Der gives 10 point til tidtager dog højst 4 gange i løbet af sæsonen. Point gives kun ved gennemførelse af 5000 meter. Tidtagning stopper kl. 19:30.

I tilfælde af pointlighed ved sæsonens afslutning vil det være antallet af 1. pladser, der afgør den endelige placering. Dårligt vejr kan medføre aflysning af en løbsaften, hvilket besluttes umiddelbart inden start af løbsledelsen. Løbsledelsen er højeste myndighed og ansvarlig for korrekt afvikling af samtlige løb. Anvisninger fra løbsledelsen skal følges. F.eks. kan denne påbyde benyttelse af redningsvest hvis vejret kræver dette. Løbsledelsen kan i tilfælde af fravær egenhændigt udvælge og indsætte en suppleant til start og tidtagning.

Den endelige vinder vil modtage en vandrepokal.